0492-57 86 00
info@veiligengezondkantoor.nl

Wij respecteren de privacy van alle bezoekers van onze website. Wij raden u aan deze verklaring zorgvuldig te lezen. De privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 13 juli 2020.

Privacybeleid You Want To Be OK

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevens die verzameld of gebruikt worden door You Want To Be OK. Een samenwerking tussen bGrid, Kuijpers, Officelyq, WPA en YNNO. De website is in beheer van Kuijpers, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 17005759. Wij waarderen de interesse die u toont in You Want To Be OK door een bezoek aan onze website www.veiligengezondkantoor.nl. Deze Privacyverklaring heeft betrekking op alle persoonsgegevens die You Want To Be OK verzamelt tijdens uw bezoek aan onze website.

Gebruik van persoonsgegevens

Gegevens die wij verwerken van bezoekers van onze website: opslaan van gegevens in verband met aanvragen via het contactformulier. Wij zullen uw gegevens niet zonder uw toestemming opslaan.

De rechtsgronden waarop wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren

Wij verwerken uw gegevens om contact op te nemen.

Verstrekking aan derden

You Want To Be OK zal uw persoonsgegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Daarnaast zal You Want To Be OK uw persoonsgegevens enkel verstrekken aan derden wanneer wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren. Op onze website staan daarnaast links die onze website verbindt met websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op de websites van deze derden. Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare en veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees daarom altijd voor het gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring door voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

Cookies

You Want To Be OK maakt gebruik van cookies om het online gebruiksgemak voor u te vergroten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer) om deze cookies op uw computer op te slaan. Er zijn twee soorten cookies. Sessiecookies worden weer van uw computer verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Permanente cookies blijven op uw computer staan, ook na afsluiting van uw webbrowser.

You Want To Be OK gebruikt cookies om het navigeren in de website te vergemakkelijken, om het gebruik van de website te kunnen analyseren en om daarmee de website te kunnen optimaliseren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van sessiecookies. We wijze u er expliciet op dat deze gegevens nooit te herleiden zijn naar u als persoon of individu, uitgezonderd situaties waarin u zichzelf via één van de formulieren op de website als persoon identificeert. In dergelijke gevallen is uw bezoekgedrag te koppelen aan de ingevulde gegevens

Hoe kunt u cookies weigeren?

U bent altijd gerechtigd om cookies te weigeren. U kunt daarvoor uw webbrowser (bijvoorbeeld Internet Explorer of Mozilla Firefox) instellen om alle cookies of slechts bepaalde cookies te weigeren. U dient hiervoor een plugin te installeren in uw web browser.

Klik hier voor een overzicht van opt-out plugins voor diverse browsers. Als u cookies weigert is het mogelijk dat bepaalde diensten niet voor u beschikbaar zijn.

Beveiligen en bewaren

You Want To Be OK neemt verantwoordelijkheid voor de bescherming van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwd. Wij hebben diverse maatregelen getroffen binnen onze ict-voorzieningen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik of niet geoorloofde toegang tot onze website. Zo gebruiken wij firewalls, hebben alleen de noodzakelijke personen toegang tot de gegevens en maken wij gebruik van een beveiligde omgeving. Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is met het oog op de hierboven genoemde doeleinden.

Uw rechten tot inzage of verwijdering van gegevens

Het is mogelijk om een verzoek tot inzage, verwijdering of correcte in de door You Want To Be OK via haar website over u verzamelde persoonsgegevens in te dienen. Dit kunt u doen door contact op te nemen via het contactformulier. Ter controle van uw identiteit vraagt You Want To Be OK een kopie van uw identiteit mee te sturen waarbij uw BSN-nummer en pasfoto onzichtbaar zijn gemaakt. Naar aanleiding van dit inzageverzoek kunt u Kuijpers verzoeken uw persoonsgegevens te corrigeren of verwijderen. Bent u van mening dat wij niet zorgvuldig omgaan met uw persoonsgegevens? Dan kunt u contact met ons opnemen via de hierboven vermelde contactgegevens. Daarnaast heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bezwaar tegen verwerking persoonsgegevens door You Want To Be OK

Het is mogelijk om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kuijpers, indien uw persoonsgegevens worden gebruik voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk zijn voor het nakomen van een wettelijke verplichting. Zo kunt u bijvoorbeeld bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor marketing- en verkoopactiviteiten. U kunt dit doen door contact op te nemen via het contactformulier. Daarnaast heeft u het zogenaamde recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit houdt in dat u het recht heeft om de op u betreffende persoonsgegevens die u aan You Want To Be OK heeft verstrekt in een overzichtelijke vorm te verkrijgen. Ook hiervoor kunt u contact op te nemen via het contactformulier.

Mocht u bezwaar hebben tegen het verwerken van uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van onze werkzaamheden, dan achten wij het van belang te vermelden dat het zonder uw persoonsgegevens niet mogelijk is onze diensten aan u aan te kunnen bieden.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Om te zorgen dat de privacyverklaring in overeenstemming blijft met de geldende wet- en regelgeving zullen wij deze privacyverklaring van tijd tot tijd herzien. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Daarnaast is in de privacyverklaring terug te vinden wanneer de privacyverklaring voor de laatste keer is aangepast. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen.

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij spannen ons in om de persoonsgegevens van de bezoekers van zowel onze zakelijke als niet zakelijke klanten zo goed mogelijk te beschermen. Mocht u, ondanks al onze inspanningen, toch een klacht hebben, dan heeft u op grond van de wet ook een mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. U kan met de instantie contact opnemen via https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/. Voor overige klachten kunt u terecht op onze website.

Inwerkingtreding

Deze privacyverklaring is inwerking getreden op 28 mei 2020.

Contact

Neem contact met ons op via onze contactpagina.