0492-57 86 00
info@veiligengezondkantoor.nl

Work & People Analytics is een wereldwijd data platform voor het verkrijgen van data gedreven inzichten omtrent de effectiviteit en benodigdheden van werknemers en werkplekken. Tevens helpt WPA bedrijven zich voor te bereiden op toekomstige veranderingen door deze inzichten te combineren met een tool voor het modelleren van toekomstscenario’s.

www.wpa.works