0492-57 86 00
info@veiligengezondkantoor.nl

Stap 1 | QuickScan

We starten altijd met een vrijblijvende QuickScan en nemen tijdens een inventarisatiegesprek samen onze checklist door. De volgende thema’s komen daarbij aan bod:

  • Gedrag ​
  • Huisvesting ​
  • Mobiliteit​
  • Vitaliteit ​
  • Klimaat ​

Voor ieder thema hebben we de minimum vereisten vastgelegd in het You Want To Be OK-protocol. Dit protocol voldoet onder meer aan richtlijnen van het RIVM, de Europese overkoepelende vereniging voor klimaatinstallaties REHVA en de tijdelijke NEN normen. Op basis van de uitkomst van de QuickScan bepalen we samen welke thema’s door ons opgepakt kunnen worden. Zijn bepaalde voorzieningen al getroffen? You Want To Be OK is als het ware een flexibele menukaart waarbij je zelf die oplossingen selecteert die waarde toevoegen voor jouw organisatie.

Stap 2 | Plan van aanpak

Naar aanleiding van de QuickScan stellen we in goed overleg een helder advies op. Een pakkend plan om ervoor te zorgen dat de benodigde maatregelen op korte termijn en laagdrempelig doorgevoerd kunnen worden met oog voor het primaire proces van de organisatie. Voor de thema’s die wij oppakken maken we een plan van aanpak en toetsen dit aan het You Want To Be OK-protocol. De thema’s die binnen de organisatie al opgepakt zijn, kunnen eenvoudig toegevoegd worden aan dit plan.

Stap 3 | Uitvoering

De uitvoering van de benodigde maatregelen nemen wij graag onder onze hoede. We hebben hiervoor binnen onze samenwerking alle disciplines in huis. Uiteraard kunnen we hiervoor ook samenwerken met eventuele vaste partners of eigen mensen.

We hebben een brede focus die zich richt op de medewerkers binnen een organisatie maar kijken ook naar het gebouw en de installaties. Zo voeren we bijvoorbeeld onderzoeken uit, bieden advies over vitaliteit en cultuur, voeren eventuele aanpassingen aan de klimaatinstallatie uit, rollen een boekingssysteem uit voor werkplekken en/of spreekkamers of plaatsen een slim netwerk van sensoren om het gebruik van het kantoor in goede banen te leiden. Kortom: een gevarieerd totaalaanbod van diensten waarbij we ook de realisatie volledig ontzorgen.

Stap 4 | Monitoring

We zorgen samen voor het monitoren van de genomen maatregelen. Als de richtlijnen wijzigen, voeren we in goed overleg aanpassingen door. Hiermee borgen we niet alleen vandaag maar ook in de toekomst een COVID-19 veilige en gezonde werkomgeving voor medewerkers.

Geinteresseerd in onze dienstverlening?

 In vijf stappen een veilig en gezond kantoor met You Want To Be OK

Neem contact op Bekijk onze partners